Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pomocou nasledujúcich údajov by sme vás chceli informovať o spracúvaní vašich osobných údajov v rámci návštevy a nákupu na webovej stránke www.diathin.sk.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.diathin.sk postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonnými ustanoveniami, predovšetkým so Všeobecným európskym nariadením o ochrane údajov (GDPR EÚ) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete na základe Vášho súhlasu, budú použité výlučne pre: správne vybavenie a doručenie objednávky (vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b), pre riešenie prípadných reklamácií, či na účel zasielania newslettra (informačný leták) s akciovými ponukami od www.diathin.sk.

Osobné údaje spracovávame (na základe poskytnutia týchto údajov pri registrácii alebo pri vytvorení objednávky) v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia, krajina, e-mail, resp. iný kontakt, ktorý nám poskytnete. Nezhromažďujeme žiadne špeciálne kategórie osobných údajov, ako sú napríklad citlivé osobné údaje.

Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru), ani ich nikde nezverejňujeme.
Súhlasom s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov výlučne na účely uvedené vyššie. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese info@diathin.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.diathin.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek Zásady zmeniť. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na www.diathin.sk.